Links

Kijk!Kinderpraktijk werkt intensief samen met de volgende organisaties en praktijken:

Atea Onderwijspraktijk voor remedial teaching en huiswerkbegeleiding www.ateaonderwijspraktijk.nl

BOOOM kinderteaum www.balans.gezondheidscentra.nl/wordpress/booom

Samenwerkingsverbanden van scholen: Drechtsteden, Gorinchem, Dordrecht, RIBA

Praktijken die vallen onder:

de coöperatie Psyzorg Drechtsteden/Hoekse Waard: www.psyzorgdhw.nl 

en de zorgwaaier: www.zorgwaaierdrechtsteden.nl

NeuroScan www.neuro-scan.nl

Remedial Education Centre www.remedialeducation.nl

Praktijk Lageweg www.praktijklageweg.nl 

Psychomotorische Kindertherapie Praktijk High5! www.kinderpraktijkhigh5.nl

Alles Kids, Barendrecht  www.alleskids-barendrecht.nl (Kinderbehandelcentrum, kinderfysiotherapie, logopedie, GZ-psycholoog)

www.wonderwijs.com (gespecialiseerde remedial teaching door Elise Pleisch)

www.natuurlijkeuitdaging.nl (begeleiding bij hoogbegaafdheid door Nanda Ponsteen)

 

Kijk!Kinderpraktijk staat o.a. vermeld op de volgende websites:

www.psyzorgdhw.nl

www.zorgwaaierdrechtsteden.nl

www.gezondheidswijzer.nl

www.socialekaartzhz.nl

www.allekindertherapeuten.nl

www.allepsychologen.nl

www.zorg4kids.nl

www.bedrijven-a-z.nl

 

Interessante websites voor ouders:

Autisme:
www.autisme-nva.nl
www.boba.nl

ADHD/dyslexie/dyscalculie/PDD-nos/DCD/MCDD
(leer en gedragsstoornissen) :
www.balansdigitaal.nl

Dyslexie:
www.masterplandyslexie.nl
www.stichtingdyslexienederland.nl
www.leesletters.nl

Motorische beperking (LG/MG):
www.bosk.nl

Hoogbegaafdheid:
www.pharosnl.nl

Langdurig zieke kinderen:
www.kindenziekenhuis.nl

Begeleiding en advisering verstandelijke en lichamelijke handicaps:
www.mee.nl

Downsyndroom:
www.downsyndroom.nl

Psychomotorische kindertherapie:
www.pmtinfosite.nl