Tarieven en vergoeding

Tarieven
Op aanvraag zendt Kijk!Kinderpraktijk u informatie toe over de voorwaarden en tarieven. 

Vergoeding
Kijk!Kinderpraktijk heeft bewust geen contract meer met de gemeente. Dit stelt de onderzoeker in staat in vrijheid te werken en te doen wat per individuele client nodig is (maatwerk te leveren, zonder opgelegde protocollen of te voldoen aan snelle doorlooptijden).

De zorg wordt zodoende niet meer vergoed, ouders dienen het onderzoek dus zelf te betalen. In sommige gevallen wil de school of het samenwerkingsverband nog wel eens onderzoeken vergoeden. Dit zou u na kunnen vragen bij de ambulant begeleider of intern begeleider. Ook kan u via het Jeugdteam van uw woonplaats een PGB aanvragen waaruit diagnostiek bekostigd kan worden. In principe heeft u namelijk het recht om bij een zorgaanbieder van uw keuze onderzoek te laten doen. Kijk!Kinderpraktijk heeft ook geen dyslexiecontract met de gemeente. Wanneer uw kind buiten de vergoede zorg voor dyslexie valt (al een andere diagnose heeft/niet aan de 3 E-scores voldoet), kunt u wel voor dyslexieonderzoek terecht, maar betaalt u dit ook zelf. Bij de praktijk is verder uitgebreide informatie op te vragen omtrent de werkwijze.

Indien gewenst of noodzakelijk kan op verzoek een betalingsregeling getroffen worden waarbij maandelijks een klein bedrag wordt afgedragen.