De onderzoeker

Anne-Marike van der Hoek is multidisciplinair opgeleid; zij is zowel Bewegingswetenschapper, Orthopedagoog als GZ-psycholoog. Zij heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek en de begeleiding/advisering in verschillende settings binnen het onderwijs, welzijn, de kinderrevalidatie en (geestelijke)gezondheidszorg. De laatste jaren is zij zich ook steeds meer toe gaan spitsen op het doen van neuropsychologisch onderzoek. Zij is praktijkeigenaar en hoofdbehandelaar.

 Werkervaring

1992-1995 Onderzoeker voor diverse instellingen voor kinderrevalidatie
1996-2001 Orthopedagoog en coördinator Integrale Vroeghulp MEE West Brabant
2001-2006 Orthopedagoog Mytylschool Dordrecht
2002-2003 Orthopedagoog School langdurig zieke kinderen Dordrecht
2001-2013 GZ-psycholoog SPON Onderwijs Advies Groep Dordrecht
2013-2014 GZ-psycholoog 0-4 jaar SOPHIA Revalidatie Delft 
2015-

Lid BOOOM Kinderteam Balans Sliedrecht

2019-

Regiebehandelaar Neuroscan Kinderdiagnostiek

 Maatschappelijke functies

  • Lid Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring SBO/(V)SO, Onderwijsgeschillen Utrecht
  • Lid toewijzingscommissie Stichting Geen GeHannes

 Registraties

  • Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-geregistreerd, BIG nr. 39063344825)* 
  • Registerpsycholoog NIP*, geregistreerd kinder- en jeugspsycholoog  

Lidmaatschappen

  • NIP (Nederlandse Vereniging voor Psychologen) 

nederlands-instituut-voor-psychologen

  • Opgenomen in het Deskundigenbestand Dyslexie
  • De praktijk is aangesloten bij "Psyzorg Drechtsteden/Hoekse Waard", de coöperatie van vrijgevestigden in de GGZ en de Zorgwaaier

object378622168

  • De praktijk is tevens betrokken bij: 

  www.klaaronderzoek.nl

 

   

 

* De Registerpsycholoog NIP heeft na een universitaire opleiding psychologie een postmastertraject gevolgd en voldoet aan de vakbekwaamheidsnorm van het NIP voor zelfstandig werken met clienten en gezinnen. De Registerpsycholoog onderscheidt zich in kennis en kunde van de basispsycholoog en/of -orthopedagoog en valt, in tegenstelling tot deze vakgenoten, wel onder het tuchtrecht. De GZ-psycholoog staat officieel ingeschreven in het beroepenregister individuele gezondheidszorg (BIG-register). Dit register is in het leven geroepen om de kwaliteit in de gezondheidszorg te bevorderen en bewaken. De GZ-psycholoog mag officieel als hoofdbehandelaar optreden.