Doelgroep

Kijk!Kinderpraktijk heeft ervaring met en expertise m.b.t. kinderen met:

 • Ontwikkelingsachterstanden (stagnatie)
 • Ontwikkelingsproblemen a.g.v. prematuriteit
 • Medische problematiek (gevolgen langdurige/chronische ziekte, o.a. diabetes, nierinsufficientie, darmproblematiek)
 • Aangeboren afwijkingen/chromosomale afwijkingen/syndromen (o.a. Turner, Williams, Down syndroom, VCFS, Fragile X, Klinefelter, Ehler-Danlos, NF1)
 • Verstandelijke handicaps
 • Motorische beperkingen (o.a. CP (spasticiteit), spina bifida, spierziekten, DCD, KISS/KIDD/hoog cervikale functie stoornissen (HCFS)
 • Niet aangeboren hersenletsel/Traumatisch hersenletsel (NAH/THL a.g.v. trauma, tumor, bloeding, meningitis)
 • FAS (foetaal alcohol syndroom)
 • Epilepsie
 • Aandachtsproblematiek (ADD/ADHD)
 • Autisme (ASS)
 • Sensorische informatieverwerkingsproblematiek (SI)
 • Meervoudige handicaps
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Leerproblemen, w.o. dyslexie/dyscalculie i.s.m. ATEA Onderwijspraktijk

Tevens is het mogelijk om te laten onderzoeken of er sprake is van hoogbegaafdheid (zie kopje links). 

Kinderen kunnen al op heel jonge leeftijd terecht voor vroegdiagnostiek (zie kopje links). Kijk!Kinderpraktijk beschikt over instumentarium dat geschikt is voor deze jonge doelgroep. 

Kijk!Kinderpraktijk onderhoudt contacten met diverse experts op het gebied van onderzoek en behandeling. Wanneer dat nodig is kan Kijk!Kinderpraktijk van deze expertise gebruik maken of vindt een doorverwijzing plaats.