Klachtenregeling

Bij Kijk!Kinderpraktijk  doen we ons uiterste best om alles rondom het onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Wanneer u een klacht heeft is het prettig wanneer u deze in eerste instantie bespreekt met de praktijkhouder. Alleen dan kunnen wij iets aan uw klacht doen en ervan leren. 

Wanneer u dit liever niet doet, of wanneer een gesprek niet tot een gewenste oplossing leidt, zijn er nog andere mogelijkheden om uw klacht te laten behandelen:

  • U kunt een klacht indienen bij de beroepsvereniging waarbij Kijk!Kinderpraktijk is aangesloten, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze vereniging heeft een klachtenregeling opgesteld en beschikt over een onafhankelijke klachtencommissie. De beroepscode voor de orthopedagoog/psycholoog vormt het uitgangspunt voor deze klachtenregeling. Zie www.psynip.nl 
  • Daarnaast kunt u met uw klacht terecht bij de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (Utrecht).