Hoogbegaafdheidsonderzoek

Vanaf de start van de praktijk in 2009 is Kijk!Kinderpraktijk een vertrouwd adres als het gaat om het doen van hoogbegaafdheidsonderzoek. Bij dit type onderzoek is het van belang de juiste technieken te hanteren om onderprestatie tijdens de test te voorkomen en de kinderen de gelegenheid te geven om te laten zien wat ze allemaal weten en kunnen. Kijk!Kinderpraktijk probeert zo het beste uit de kinderen naar boven te halen, zonder daarbij de regels van de gebruikte test te overtreden omdat de uitkomsten anders niet meer betrouwbaar zijn. 

Uitvoer niveaubepaling/intelligentietest
Het hoogbegaafdheidsonderzoek bestaat uit de afname van een vragenlijst (zowel bij ouders als leerkracht), een analyse van de didactische gegevens, een intelligentieonderzoek, een observatie van het gedrag en een inschatting van het niveau van het sociaal emotioneel functioneren. Wanneer er sprake is van een IQ, gelijk aan of boven de 130, spreekt men van hoogbegaafdheid. Er volgt een uitgebreid verslag met een heldere analyse en met passende adviezen, deze worden tijdens een uitslaggesprek toegelicht.

Wanneer de uitkomsten lager zijn
Soms blijkt tijdens de test dat de uitkomsten minder hoog zijn dan in eerste instantie verwacht of presteert het kind op een van de schalen veel beter dan op de andere schaal. Er is dan sprake van een disharmonisch profiel of een "kloof". In een dergelijk geval zullen uitgebreide handelingsadviezen gegeven worden hoe hier in de dagelijkse en schoolse praktijk mee om te gaan.

Leonardo of Masterclass
Het hoogbegaafdheidsonderzoek dat Kijk!Kinderpraktijk uitvoert en de verslaglegging daarvan voldoen aan de eisen die de Leonardo afdelingen en de Masterclass aan toelating stellen.