Vroegdiagnostiek

Wanneer de ontwikkeling anders verloopt
Sommige kinderen kennen een moeizame start; ze komen veel te vroeg of ziek ter wereld, er is sprake van een aangeboren aandoening of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het zijn kwetsbare kinderen die veel extra (medische) zorg nodig hebben. Wanneer deze kinderen eenmaal thuiskomen en naarmate ze verder opgroeien neemt de intensieve medische zorg en begeleiding meestal af. Vaak gaat de ontwikkeling daarna echter nog niet vanzelf; kinderen huilen bijvoorbeeld meer dan anders, zijn erg prikkelgevoelig, komen niet tot spel of hun gedrag is moeilijk te interpreteren. Ouders hebben vaak veel twijfels en vragen en er is zorg omtrent de ontwikkeling en opvoeding.

Analyse van de ontwikkeling
In dit geval kan het heel verhelderend zijn om de ontwikkeling in kaart te laten brengen. Ook bij heel jonge kinderen is het al goed mogelijk om te kijken hoe het kind op de diverse ontwikkelingsgebieden functioneert. Getracht wordt inzichtelijk te maken wat deze kinderen van hun ouders vragen, omdat ze dit nog niet zelf kunnen vertellen.

Werkwijze
Door naar de verhalen van ouders te luisteren, goed te observeren en door de inzet van instrumentarium, speciaal ontwikkeld voor kinderen onder de 4 jaar, kan een ontwikkelingsbeeld geschetst worden. Op basis hiervan kunnen adviezen gegeven worden over hoe het beste aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en op welke wijze het kind te stimuleren. Indien nodig kan verwezen worden naar andere organisaties of praktijken die de verdere pedagogische of paramedische begeleiding voor langere tijd op zich kunnen nemen. 

Aanvragen
Vroegdiagnostiek kan plaatsvinden op rechtstreeks verzoek van ouders (of huisarts), maar ook in het kader van een traject Integrale Vroeghulp of op verzoek van een Jeugdteam. Wanneer het kind 3;3 jaar is kan tevens meegekeken worden naar een passende onderwijsplek (zie kopje "Passend Onderwijs").