Welkom op de website van KIJK!KINDERPRAKTIJK

KIJK!KINDERPRAKTIJK is opgezet door Anne-Marike van der Hoek. De praktijk is gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen van 0-16 jaar. U kunt hier terecht wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Er zijn diverse onderzoeksmogelijkheden die beschreven staan op deze site. 

Kijk!Kinderpraktijk beweegt zich op het snijvlak tussen de (geestelijke)gezondheidszorg, kinderrevalidatie, welzijn en (passend) onderwijs. Het zorgvuldig "kijken" naar kinderen staat centraal, vandaar de praktijknaam. De onderzoeker kijkt niet alleen naar het gedrag zoals dit zich voordoet, maar zoekt ook naar de achterliggende oorzaken daarvan. Het is hierbij niet een kwestie van "wat je ziet", maar "hoe je kijkt".

Kijk!Kinderpraktijk kijkt met een multidisciplinaire blik om een zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen. Het stellen van een diagnose heeft daarbij niet altijd prioriteit. Het gaat vaak meer om het in kaart brengen van de zwakkere, maar zeker ook sterkere punten. Op basis hiervan wordt duidelijk wat een kind van zijn omgeving nodig heeft om zo goed mogelijk tot onplooiing te komen. 

Kijk!Kinderpraktijk is kleinschalig, laagdrempelig, centraal gelegen in de wijk en staat garant voor een persoonlijke aanpak; u heeft altijd te maken met dezelfde onderzoeker/behandelaar.

 

Op dit moment geldt een OPNAMESTOP.